ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ทัชวู้ด
 

ทัชวู้ด ถือเป็นผู้บุกเบิกรูปแบบธุรกิจการบริหารการลงทุนปลูกป่าจัดการในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก และด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะตัวนี้ทำให้เราแตกต่างจากบริษัทฯ อื่น กว่า 12 ปีที่ผ่านมาของการทำงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง และจากการมีส่วนร่วมปฏิบัติการกับผู้เชี่ยวชาญด้านเกษตร รวมทั้งสถาบันการศึกษาชั้นนำต่าง ๆ ได้นำเราเข้าสู่การร่วมใช้โปรแกรมการเพาะปลูกที่มีการจดสิทธิบัตรการเพาะปลูกด้วยเทคโนโลยีการออกแบบที่มีเจ้าของกรรมสิทธิ์ ซึ่งเทคโนโลยีนี้ได้มอบผลิตภัณฑ์ที่รับการคัดสรร และการบริการที่หาใครเทียบเท่ายาก จากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ และจากการปฏิบัติการแบบยั่งยืนนี้ ทำให้ลูกค้าของเราสามารถลงทุนแบบร่วมรับผิดชอบต่อสังคมโดยผ่านการปฏิบัติการปลูกป่าจัดการ ปลูกต้นไม้ที่มีมูลค่าสูงทางการค้า ในขณะเดียวกันยังคงอนุรักษ์ผืนป่าเก่าแก่ไว้

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ทัชวู้ด

รูปแบบการลงทุน

 
Bamboo
  • Fastest Growing Land Plant in the World
  • Annual returns of up to 28% from year 4 onwards

ราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ศรีลังกา

 

ลิงค์ที่เป็นประโยชน์

 
Pay Plantation Management Fee

Click here to pay your plantation management fee »

Bamboo Fact Sheet

Click here to download »

Agarwood Fact Sheet

Click here to download »